Onder groepsreserveringen verstaan we vaarten waarbij de Krommerijnder door een groep compleet is gereserveerd.

Voor deze groepsreservering is in principe in overleg elke vertrektijd mogelijk. Hierbij kunt u dus niet meevaren.

De reguliere vaarten vinden plaats op zaterdag en zondag en in de maanden juli en augustus ook op woensdag. De vertrektijd hiervan is om 13.30 uur vanaf de steiger aan De Blauwe Pannen.

Het kan dus ook zijn dat een groepsreservering gemaakt wordt op een dag dat er een reguliere vaart (geen groepsreservering) is. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk twee maal per dag te varen. Het al dan niet doorgaan van deze tweede reguliere vaart heeft te maken met de tijd die nodig is om de accu's weer volledig te laden. Hiervoor houden we minimaal 2 uur voor aan.

Hieronder ziet u de dagen dat er een groepsvaart is geboekt op dagen van een reguliere vaart. Op de onderstaande dagen is dus géén reguliere vaart mogelijk.