Dit zijn de speciale vaarten en themavaarten voor het seizoen 2018

Open Monumentendag

Op zaterdag 8 september wordt in onze regio weer de Open Monumentendag gehouden en staat dit jaar in het teken van Europa.

Op deze dag varen wij met de Krommerijnder drie maal heen en weer tussen de steiger die ligt aan de andere kant van de brug over de Kromme Rijn gezien vanaf De Pronckheer en het kasteel Rhijnestein. Deze vaarten zijn gratis toegankelijk.

De vertrektijden vanaf de steiger bij de brug zijn om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.

Vanaf kasteel Rhijnestein zijn de vertrektijden om 12.00 uur, 14.30 uur en 17.00 uur.

Utrecht-vaartocht

Dit jaar hadden we in principe toestemming om twee maal een vaart naar de binnenstad van Utrecht te organiseren. Helaas kunnen deze vaarten dit jaar geen doorgang vinden vanwege ambtelijke restricties. We gaan er van uit dat in het komende jaar 2019 deze vaarten wel door kunnen gaan. De restricties hebben vooral te maken met de sluispassages bij Cothen en Werkhoven.

Het plan is om de Utrechtvaart op te splitsen in drie dagen, te weten:

1e dag - Vaart van Wijk bij Duurstede naar Rhijnauwen met twee sluispassages te weten Cothen en Werkhoven. Bij Rhijnauwen kan de schuit de accu's laden en wij met de bus terug naar Wijk bij Duurstede.

2e dag - Met de bus naar Rhijnauwen en dan varen we naar de Oudegracht in Utrecht waar voor een tijdje uitgestapt kan worden. Hierna varen we weer terug naar Rhijnauwen. Hier kunnen de accu's weer geladen worden en wij met de bus weer terug naar Wijk bij Duurstede.

3e dag - Met de bus naar Rhijnauwen om van daar weer terug te varen naar Wijk bij Duurstede met weer de twee sluispassages bij Werkhoven en Cothen. Onderweg houden we ook nog een stop, waarschijnlijk bij de cantine van de tennisvereniging in Odijk, om de accu's te laden.

Zodra er groen licht komt voor deze vaarten zullen we u dit op deze plek laten weten.