De krommerijnder is een naar origineel model herbouwde trekschuit die eeuwenlang over de Kromme Rijn heeft gevaren. In 2010 heeft de Stichting Wijkse Projecten het initiatief genomen om dit, voor de regio belangrijke schip weer te herbouwen. De Stichting Wijkse Projekten was gestart met herbouwen van een ‘krommerijnder’ vanwege de cultuur-historische waarde ervan en deed dat o.a via de Regionale Sociale Dienst in Zeist als project voor jongeren met lichte startproblemen in de maatschappij en als onderdeel van een leerproject voor de Scholen Gemeenschap Maarsbergen. Het project werd in nauwe samenwerking met de Stichting Binding en Museum Dorestad gerealiseerd. De herbouw van de Krommerijnder was een initiatief van de Stichting Wijkse Projekten in samenwerking met Museum Dorestad en de Stichting Binding in Wijk bij Duurstede. Het initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Gemeente Wijk bij Duurstede, Leader+/het Streekhuis, Aegir Marine, het Kf Heinfonds, de Utrechtse Schatkamer, de Rabobank Kromme Rijnstreek, van Vliet Kastanjehout, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vele kleinere particuliere sponsors. Vanaf 1 maart 2012 zijn we aan de slag gegaan om zelf een echte Krommerijnder te bouwen! Alles volgens de originele maten die door het lijnenplan worden aangegeven. Het hout werd geleverd door van Vliet Houthandel in Langbroek. De basis van onze werkzaamheden was het lijnenplan zoals dat hiervoor beschreven is. Tijdens de berekeningen om de maten vast te stellen van de verschillende onderdelen ontdekten we echter dat de afmetingen van het in het blad gepubliceerde lijnenplan niet geheel correct waren. Na een aantal gesprekken met Gerrit Schutten besloot deze tot het maken van een nieuwe tekening waarvan de afmetingen wel tot in detail klopten. Hoewel de nieuwe tekening op het eerste oog niet erg afwijkt van de oorspronkelijke waren vanuit dit lijnenplan de details beter te berekenen dan dat eerst het geval was. Dat werd dus het nieuwe uitgangspunt.

 

 

Om onze kennis te vergroten hadden we ook contact opgenomen met Dimitri Marangos. Hij had meegewerkt aan de bouw van de Batavia, was voorman geweest bij de bouw van het Utrechtse Statenjacht en bouwmeester bij de bouw van het Romeinse schip dat nu in Woerden vaart en gebouwd is bij de Stichting De Bouwloods in Leidscherijn. Bovendien was hij betrokken geweest bij veel andere projecten die gebouwd waren in hout. Een specialist die veel wist over hout en over scheepsbouw volgens de traditionele manier. Het contact met hem was ons aangereikt door Liesbeth Bouwhuys van de Stichting De Bouwloods. We hadden met hem de afspraak kunnen maken om ons bij de bouw van de Krommerijnder te begeleiden. Hij gaf ons gevraagd en ongevraagd advies over de techniek van de bouw en kwam regelmatig op bezoek om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken. Een extra zekerheid die ons nog meer vertrouwen gaf voor de goede afloop van de bouw. Hieronder ziet u enkele foto’s gemaakt tijdens de bouw.