Coos van den Hoek 1942 – 2022 Toen Coos van den Hoek in 2000 met pensioen ging, wilde hij niet stilzitten. Het gezin Van den Hoek woonde inmiddels een kwart eeuw in Wijk bij Duurstede en Coos, hoewel geen geboren en getogen Wijkenaar, was meer dan voldoende ingeburgerd om er interessante uitdagingen te zoeken en te vinden. Coos zou zich niet gaan vervelen, want er was voldoende te doen dat ook nog eens paste bij zijn interesses, historisch besef, creativiteit en werkervaring als marketing specialist. De Stichting Wijkse projecten bood hem een platform zijn ideeën uit te werken en deze vervolgens, vaak als projectleider, te realiseren. Coos was een kei in het vinden van fondsen, sponsoren en potjes om de projecten die hij wilde uitwerken financieel mogelijk te maken. Daarnaast was hij goed in staat mensen, veelal vrijwilligers met specifieke kennis, vaardigheden en interesses uit de Wijkse samenleving, te boeien en te binden. Met zijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen stond Coos onder andere (mede) aan de basis van het Shanty Festival, de Lekkodagen, de Streekmarkt, het Literatuur Fonds, de Antiquarische Boekenmarkt, handelsstad Dorestad en de Vikingdagen in 2010. Omdat het kort na de Vikingdagen ontstane idee een Vikingschip na te bouwen toen nog te veel gevraagd was, werd een andere uitdaging gevonden. Coos zette zijn tanden in het bouwen van een replica van de Krommerijnder, de trekschuit waarmee gedurende enkele eeuwen personen en goederen tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht werden vervoerd. Coos zocht en vond deskundigen op het gebied van historische vaartuigen, documenten, bouwtekeningen, materialen, ruimte, gereedschap en, minstens zo belangrijk, de financiële middelen om dit bijzonder project mogelijk te maken. Als volledig ingeburgerd inwoner van Wijk wist hij naast het aanboren van subsidiepotjes ook veel lokale en regionale sponsoren te vinden en tal van particulieren die een financiële bijdrage wilden leveren als ambassadeur van de Krommerijnder. Na bijna drie jaar bouwen, ging de trekschuit in 2013 te water in het Balkengat en kon na een serie geslaagde proefvaarten worden begonnen met toeristische opstapvaarten tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op de weekenddagen. Een door Coos opgezette marketing-campagne en samenwerking met VVV Wijk bij Duurstede hebben vervolgens geleid tot een succesvolle start van de Krommerijnder als bijzonder toeristische vehikel in het Kromme Rijnstreek. Van 2013 tot eind 2016 was Coos programmacoördinator van het bestuur van de inmiddels gevormde Stichting Beheer Krommerijnder. Gedurende die jaren werd zichtbaar dat beheer, onderhoud en exploitatie van de schuit (financieel) verantwoord was. In zijn rol als programmacoördinator stond hij in die tijd ook aan de basis van het schippershandboek met daarin de zogenoemde spelregels voor (hulp)schippers. Samen met deskundigen uit de regio ontstond er een uitgewerkte verhaallijn voor de vertellers. En met het door hem gemaakte “smoelenboek” legde hij een goede basis voor het onderlinge netwerk van Krommerijnder vrijwilligers. Dankzij de inzet van de veelal door Coos gevonden en gebonden vrijwilligers van het eerste uur en nieuwe, geïnteresseerde “krachten” zag de toekomst er goed uit. Het bestuur van datzelfde eerste uur kon terugtreden nadat Coos een aantal enthousiaste schippers bereid had gevonden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, met hemzelf als voorzitter, voor die toekomst van de Krommerijnder. Bij de marketingplannen van Coos om de Krommerijnder steviger zichtbaar en inzetbaar te maken, hoorden ook een eigen opstapsteiger en een eigen goed zichtbare ligplaats op een bij voorkeur historische plek. Na een reeks van jaren en heel veel gesprekken kreeg Coos het voor elkaar dat de gemeente de Stichting in 2016 een omgevingsvergunning verleende voor de bouw van een eigen aanlegsteiger in het Balkengat. En per 1 januari 2017 werd de al in gebruik zijnde opstapsteiger van het Recreatieschap aan de Blauwe Pannen overgedragen aan de Stichting. De eigen aanlegsteiger in het Balkengat kon worden gebouwd dankzij wederom het volharden van Coos, de door hem gevonden vrijwilligers en sponsors en instemmend overleg met de aanwonenden. Daarmee was voor Coos het project Krommerijnder succesvol afgerond en vond hij het tijd om zich terug te trekken als voorzitter van het stichtingsbestuur. Coos zou Coos niet zijn als hij zou gaan stilzitten en slechts als toeschouwer op afstand genieten van alle projecten waarbij hij al dan niet als initiatiefnemer betrokken was geweest. Nog altijd was er het oorspronkelijke idee een Vikingschip te bouwen. Hij zag, zoals wij hem kennen, weer kansen en mogelijkheden en een nieuwe uitdaging om niet stil te zitten. Nadat Coos zich had teruggetrokken bleef hij het wel en wee van de Krommerijnder volgen, was belangstellend aanwezig bij schippersbijeenkomsten en las met aandacht en soms commentaar de ooit door hem ingestelde nieuwsbrief “Schipperstips”. De vrijwilligers, bouwers en schippers van de Krommerijnder zijn Coos dankbaar voor zijn ideeën, creativiteit, doorzettingsvermogen, geloof en vertrouwen in de haalbaarheid van het project Krommerijnder en daarmee de kansen die hij hen heeft gegeven zich met elkaar in te zetten voor een zaak die ook hun passie heeft. Coos blijft onlosmakelijk verbonden met de Krommerijnder. Wij hopen dat deze gedachte Marie-Louise, zijn kinderen en kleinkinderen troost bieden bij het verwerken van Coos’ overlijden.
 19 november 2022 - Aankomst Sint Nicolaas in Cothen. Op zaterdag 19 november kwam Sint Nicolaas weer aan in Cothen met de krommerijnder. Daar het niet mogelijk is om met de stoomboot Cothen te bereiken op de Kromme Rijn is dit ook nu weer gebeurd met onze schuit. De Pieten en Sinterklaas hadden ondanks het koude weer erg veel plezier onderweg en de schipper kreeg ook een handje pepernoten. De aankomst was om ongeveer 13.30 uur bij het grasveldje bij restaurant 't Molentje.

 

 4 augustus 2022 - lage waterstand in de Kromme Rijn. Op zaterdag 4 augustus stonden 12 gasten te wachten bij De Blauwe Pannen op de krommerijnder voor een tochtje over de Kromme Rijn. Tijdens m'n lunch werd ik gebeld door één van de schippers met de mededeling dat zij de ligplaats van de krommerijnder in het Balkengat niet konden verlaten omdat de waterstand nu hiervoor veel te laag was. Heel snel hebben we eerst de gasten ingelicht dat de door hun gereserveerde vaart onder deze omstandigheden geen doorgang kon vinden. Erg vervelend natuurlijk voor hun maar ze toonden gelukkig veel begrip voor de situatie. Snel hebben we daarna de gasten voor de eerstkomende vaarten ingelicht over deze situatie. Ook hier vond men het erg jammer maar hadden gelukkig ook veel begrip hiervoor. Het was erg moeilijk om in te schatten wanneer dit probleem weer achter de rug zou zijn maar als dit van de regen af zou hangen kon dit nog wel eens een paar weken gaan duren. Op maandagmorgen heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de inlaat van de Kromme Rijn voorzien van een grote pomp zodat het rivierwater nu in de Kromme Rijn gepompt kon worden. Hierdoor wordt er nu 5 m³/minuut water uit de Lek de Kromme Rijn in gepompt. Gelukkig waren we na dit snelle ingrijpen van de HDSR op woensdag 3 augustus weer in staat te gaan varen.
 Coos van den Hoek 1942 – 2022 Toen Coos van den Hoek in 2000 met pensioen ging, wilde hij niet stilzitten. Het gezin Van den Hoek woonde inmiddels een kwart eeuw in Wijk bij Duurstede en Coos, hoewel geen geboren en getogen Wijkenaar, was meer dan voldoende ingeburgerd om er interessante uitdagingen te zoeken en te vinden. Coos zou zich niet gaan vervelen, want er was voldoende te doen dat ook nog eens paste bij zijn interesses, historisch besef, creativiteit en werkervaring als marketing specialist. De Stichting Wijkse projecten bood hem een platform zijn ideeën uit te werken en deze vervolgens, vaak als projectleider, te realiseren. Coos was een kei in het vinden van fondsen, sponsoren en potjes om de projecten die hij wilde uitwerken financieel mogelijk te maken. Daarnaast was hij goed in staat mensen, veelal vrijwilligers met specifieke kennis, vaardigheden en interesses uit de Wijkse samenleving, te boeien en te binden. Met zijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen stond Coos onder andere (mede) aan de basis van het Shanty Festival, de Lekkodagen, de Streekmarkt, het Literatuur Fonds, de Antiquarische Boekenmarkt, handelsstad Dorestad en de Vikingdagen in 2010. Omdat het kort na de Vikingdagen ontstane idee een Vikingschip na te bouwen toen nog te veel gevraagd was, werd een andere uitdaging gevonden. Coos zette zijn tanden in het bouwen van een replica van de Krommerijnder, de trekschuit waarmee gedurende enkele eeuwen personen en goederen tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht werden vervoerd. Coos zocht en vond deskundigen op het gebied van historische vaartuigen, documenten, bouwtekeningen, materialen, ruimte, gereedschap en, minstens zo belangrijk, de financiële middelen om dit bijzonder project mogelijk te maken. Als volledig ingeburgerd inwoner van Wijk wist hij naast het aanboren van subsidiepotjes ook veel lokale en regionale sponsoren te vinden en tal van particulieren die een financiële bijdrage wilden leveren als ambassadeur van de Krommerijnder. Na bijna drie jaar bouwen, ging de trekschuit in 2013 te water in het Balkengat en kon na een serie geslaagde proefvaarten worden begonnen met toeristische opstapvaarten tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op de weekenddagen. Een door Coos opgezette marketing-campagne en samenwerking met VVV Wijk bij Duurstede hebben vervolgens geleid tot een succesvolle start van de Krommerijnder als bijzonder toeristische vehikel in het Kromme Rijnstreek. Van 2013 tot eind 2016 was Coos programmacoördinator van het bestuur van de inmiddels gevormde Stichting Beheer Krommerijnder. Gedurende die jaren werd zichtbaar dat beheer, onderhoud en exploitatie van de schuit (financieel) verantwoord was. In zijn rol als programmacoördinator stond hij in die tijd ook aan de basis van het schippershandboek met daarin de zogenoemde spelregels voor (hulp)schippers. Samen met deskundigen uit de regio ontstond er een uitgewerkte verhaallijn voor de vertellers. En met het door hem gemaakte “smoelenboek” legde hij een goede basis voor het onderlinge netwerk van Krommerijnder vrijwilligers. Dankzij de inzet van de veelal door Coos gevonden en gebonden vrijwilligers van het eerste uur en nieuwe, geïnteresseerde “krachten” zag de toekomst er goed uit. Het bestuur van datzelfde eerste uur kon terugtreden nadat Coos een aantal enthousiaste schippers bereid had gevonden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, met hemzelf als voorzitter, voor die toekomst van de Krommerijnder. Bij de marketingplannen van Coos om de Krommerijnder steviger zichtbaar en inzetbaar te maken, hoorden ook een eigen opstapsteiger en een eigen goed zichtbare ligplaats op een bij voorkeur historische plek. Na een reeks van jaren en heel veel gesprekken kreeg Coos het voor elkaar dat de gemeente de Stichting in 2016 een omgevingsvergunning verleende voor de bouw van een eigen aanlegsteiger in het Balkengat. En per 1 januari 2017 werd de al in gebruik zijnde opstapsteiger van het Recreatieschap aan de Blauwe Pannen overgedragen aan de Stichting. De eigen aanlegsteiger in het Balkengat kon worden gebouwd dankzij wederom het volharden van Coos, de door hem gevonden vrijwilligers en sponsors en instemmend overleg met de aanwonenden. Daarmee was voor Coos het project Krommerijnder succesvol afgerond en vond hij het tijd om zich terug te trekken als voorzitter van het stichtingsbestuur. Coos zou Coos niet zijn als hij zou gaan stilzitten en slechts als toeschouwer op afstand genieten van alle projecten waarbij hij al dan niet als initiatiefnemer betrokken was geweest. Nog altijd was er het oorspronkelijke idee een Vikingschip te bouwen. Hij zag, zoals wij hem kennen, weer kansen en mogelijkheden en een nieuwe uitdaging om niet stil te zitten. Nadat Coos zich had teruggetrokken bleef hij het wel en wee van de Krommerijnder volgen, was belangstellend aanwezig bij schippersbijeenkomsten en las met aandacht en soms commentaar de ooit door hem ingestelde nieuwsbrief “Schipperstips”. De vrijwilligers, bouwers en schippers van de Krommerijnder zijn Coos dankbaar voor zijn ideeën, creativiteit, doorzettingsvermogen, geloof en vertrouwen in de haalbaarheid van het project Krommerijnder en daarmee de kansen die hij hen heeft gegeven zich met elkaar in te zetten voor een zaak die ook hun passie heeft. Coos blijft onlosmakelijk verbonden met de Krommerijnder. Wij hopen dat deze gedachte Marie-Louise, zijn kinderen en kleinkinderen troost bieden bij het verwerken van Coos’ overlijden.
 19 november 2022 - Aankomst Sint Nicolaas in Cothen. Op zaterdag 19 november kwam Sint Nicolaas weer aan in Cothen met de krommerijnder. Daar het niet mogelijk is om met de stoomboot Cothen te bereiken op de Kromme Rijn is dit ook nu weer gebeurd met onze schuit. De Pieten en Sinterklaas hadden ondanks het koude weer erg veel plezier onderweg en de schipper kreeg ook een handje pepernoten. De aankomst was om ongeveer 13.30 uur bij het grasveldje bij restaurant 't Molentje.
 4 augustus 2022 - lage waterstand in de Kromme Rijn. Op zaterdag 4 augustus stonden 12 gasten te wachten bij De Blauwe Pannen op de krommerijnder voor een tochtje over de Kromme Rijn. Tijdens m'n lunch werd ik gebeld door één van de schippers met de mededeling dat zij de ligplaats van de krommerijnder in het Balkengat niet konden verlaten omdat de waterstand nu hiervoor veel te laag was. Heel snel hebben we eerst de gasten ingelicht dat de door hun gereserveerde vaart onder deze omstandigheden geen doorgang kon vinden. Erg vervelend natuurlijk voor hun maar ze toonden gelukkig veel begrip voor de situatie. Snel hebben we daarna de gasten voor de eerstkomende vaarten ingelicht over deze situatie. Ook hier vond men het erg jammer maar hadden gelukkig ook veel begrip hiervoor. Het was erg moeilijk om in te schatten wanneer dit probleem weer achter de rug zou zijn maar als dit van de regen af zou hangen kon dit nog wel eens een paar weken gaan duren. Op maandagmorgen heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de inlaat van de Kromme Rijn voorzien van een grote pomp zodat het rivierwater nu in de Kromme Rijn gepompt kon worden. Hierdoor wordt er nu 5 m³/minuut water uit de Lek de Kromme Rijn in gepompt. Gelukkig waren we na dit snelle ingrijpen van de HDSR op woensdag 3 augustus weer in staat te gaan varen.
 Coos van den Hoek 1942 – 2022 Toen Coos van den Hoek in 2000 met pensioen ging, wilde hij niet stilzitten. Het gezin Van den Hoek woonde inmiddels een kwart eeuw in Wijk bij Duurstede en Coos, hoewel geen geboren en getogen Wijkenaar, was meer dan voldoende ingeburgerd om er interessante uitdagingen te zoeken en te vinden. Coos zou zich niet gaan vervelen, want er was voldoende te doen dat ook nog eens paste bij zijn interesses, historisch besef, creativiteit en werkervaring als marketing specialist. De Stichting Wijkse projecten bood hem een platform zijn ideeën uit te werken en deze vervolgens, vaak als projectleider, te realiseren. Coos was een kei in het vinden van fondsen, sponsoren en potjes om de projecten die hij wilde uitwerken financieel mogelijk te maken. Daarnaast was hij goed in staat mensen, veelal vrijwilligers met specifieke kennis, vaardigheden en interesses uit de Wijkse samenleving, te boeien en te binden. Met zijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen stond Coos onder andere (mede) aan de basis van het Shanty Festival, de Lekkodagen, de Streekmarkt, het Literatuur Fonds, de Antiquarische Boekenmarkt, handelsstad Dorestad en de Vikingdagen in 2010. Omdat het kort na de Vikingdagen ontstane idee een Vikingschip na te bouwen toen nog te veel gevraagd was, werd een andere uitdaging gevonden. Coos zette zijn tanden in het bouwen van een replica van de Krommerijnder, de trekschuit waarmee gedurende enkele eeuwen personen en goederen tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht werden vervoerd. Coos zocht en vond deskundigen op het gebied van historische vaartuigen, documenten, bouwtekeningen, materialen, ruimte, gereedschap en, minstens zo belangrijk, de financiële middelen om dit bijzonder project mogelijk te maken. Als volledig ingeburgerd inwoner van Wijk wist hij naast het aanboren van subsidiepotjes ook veel lokale en regionale sponsoren te vinden en tal van particulieren die een financiële bijdrage wilden leveren als ambassadeur van de Krommerijnder. Na bijna drie jaar bouwen, ging de trekschuit in 2013 te water in het Balkengat en kon na een serie geslaagde proefvaarten worden begonnen met toeristische opstapvaarten tussen Wijk bij Duurstede en Cothen op de weekenddagen. Een door Coos opgezette marketing-campagne en samenwerking met VVV Wijk bij Duurstede hebben vervolgens geleid tot een succesvolle start van de Krommerijnder als bijzonder toeristische vehikel in het Kromme Rijnstreek. Van 2013 tot eind 2016 was Coos programmacoördinator van het bestuur van de inmiddels gevormde Stichting Beheer Krommerijnder. Gedurende die jaren werd zichtbaar dat beheer, onderhoud en exploitatie van de schuit (financieel) verantwoord was. In zijn rol als programmacoördinator stond hij in die tijd ook aan de basis van het schippershandboek met daarin de zogenoemde spelregels voor (hulp)schippers. Samen met deskundigen uit de regio ontstond er een uitgewerkte verhaallijn voor de vertellers. En met het door hem gemaakte “smoelenboek” legde hij een goede basis voor het onderlinge netwerk van Krommerijnder vrijwilligers. Dankzij de inzet van de veelal door Coos gevonden en gebonden vrijwilligers van het eerste uur en nieuwe, geïnteresseerde “krachten” zag de toekomst er goed uit. Het bestuur van datzelfde eerste uur kon terugtreden nadat Coos een aantal enthousiaste schippers bereid had gevonden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, met hemzelf als voorzitter, voor die toekomst van de Krommerijnder. Bij de marketingplannen van Coos om de Krommerijnder steviger zichtbaar en inzetbaar te maken, hoorden ook een eigen opstapsteiger en een eigen goed zichtbare ligplaats op een bij voorkeur historische plek. Na een reeks van jaren en heel veel gesprekken kreeg Coos het voor elkaar dat de gemeente de Stichting in 2016 een omgevingsvergunning verleende voor de bouw van een eigen aanlegsteiger in het Balkengat. En per 1 januari 2017 werd de al in gebruik zijnde opstapsteiger van het Recreatieschap aan de Blauwe Pannen overgedragen aan de Stichting. De eigen aanlegsteiger in het Balkengat kon worden gebouwd dankzij wederom het volharden van Coos, de door hem gevonden vrijwilligers en sponsors en instemmend overleg met de aanwonenden. Daarmee was voor Coos het project Krommerijnder succesvol afgerond en vond hij het tijd om zich terug te trekken als voorzitter van het stichtingsbestuur. Coos zou Coos niet zijn als hij zou gaan stilzitten en slechts als toeschouwer op afstand genieten van alle projecten waarbij hij al dan niet als initiatiefnemer betrokken was geweest. Nog altijd was er het oorspronkelijke idee een Vikingschip te bouwen. Hij zag, zoals wij hem kennen, weer kansen en mogelijkheden en een nieuwe uitdaging om niet stil te zitten. Nadat Coos zich had teruggetrokken bleef hij het wel en wee van de Krommerijnder volgen, was belangstellend aanwezig bij schippersbijeenkomsten en las met aandacht en soms commentaar de ooit door hem ingestelde nieuwsbrief “Schipperstips”. De vrijwilligers, bouwers en schippers van de Krommerijnder zijn Coos dankbaar voor zijn ideeën, creativiteit, doorzettingsvermogen, geloof en vertrouwen in de haalbaarheid van het project Krommerijnder en daarmee de kansen die hij hen heeft gegeven zich met elkaar in te zetten voor een zaak die ook hun passie heeft. Coos blijft onlosmakelijk verbonden met de Krommerijnder. Wij hopen dat deze gedachte Marie-Louise, zijn kinderen en kleinkinderen troost bieden bij het verwerken van Coos’ overlijden.
 19 november 2022 - Aankomst Sint Nicolaas in Cothen. Op zaterdag 19 november kwam Sint Nicolaas weer aan in Cothen met de krommerijnder. Daar het niet mogelijk is om met de stoomboot Cothen te bereiken op de Kromme Rijn is dit ook nu weer gebeurd met onze schuit. De Pieten en Sinterklaas hadden ondanks het koude weer erg veel plezier onderweg en de schipper kreeg ook een handje pepernoten. De aankomst was om ongeveer 13.30 uur bij het grasveldje bij restaurant 't Molentje.
 4 augustus 2022 - lage waterstand in de Kromme Rijn. Op zaterdag 4 augustus stonden 12 gasten te wachten bij De Blauwe Pannen op de krommerijnder voor een tochtje over de Kromme Rijn. Tijdens m'n lunch werd ik gebeld door één van de schippers met de mededeling dat zij de ligplaats van de krommerijnder in het Balkengat niet konden verlaten omdat de waterstand nu hiervoor veel te laag was. Heel snel hebben we eerst de gasten ingelicht dat de door hun gereserveerde vaart onder deze omstandigheden geen doorgang kon vinden. Erg vervelend natuurlijk voor hun maar ze toonden gelukkig veel begrip voor de situatie. Snel hebben we daarna de gasten voor de eerstkomende vaarten ingelicht over deze situatie. Ook hier vond men het erg jammer maar hadden gelukkig ook veel begrip hiervoor. Het was erg moeilijk om in te schatten wanneer dit probleem weer achter de rug zou zijn maar als dit van de regen af zou hangen kon dit nog wel eens een paar weken gaan duren. Op maandagmorgen heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de inlaat van de Kromme Rijn voorzien van een grote pomp zodat het rivierwater nu in de Kromme Rijn gepompt kon worden. Hierdoor wordt er nu 5 m³/minuut water uit de Lek de Kromme Rijn in gepompt. Gelukkig waren we na dit snelle ingrijpen van de HDSR op woensdag 3 augustus weer in staat te gaan varen.