4 augustus 2022 - lage waterstand in de Kromme Rijn. Op zaterdag 4 augustus stonden 12 gasten te wachten bij De Blauwe Pannen op de krommerijnder voor een tochtje over de Kromme Rijn. Tijdens m'n lunch werd ik gebeld door één van de schippers met de mededeling dat zij de ligplaats van de krommerijnder in het Balkengat niet konden verlaten omdat de waterstand nu hiervoor veel te laag was. Heel snel hebben we eerst de gasten ingelicht dat de door hun gereserveerde vaart onder deze omstandigheden geen doorgang kon vinden. Erg vervelend natuurlijk voor hun maar ze toonden gelukkig veel begrip voor de situatie. Snel hebben we daarna de gasten voor de eerstkomende vaarten ingelicht over deze situatie. Ook hier vond men het erg jammer maar hadden gelukkig ook veel begrip hiervoor. Het was erg moeilijk om in te schatten wanneer dit probleem weer achter de rug zou zijn maar als dit van de regen af zou hangen kon dit nog wel eens een paar weken gaan duren. Op maandagmorgen heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de inlaat van de Kromme Rijn voorzien van een grote pomp zodat het rivierwater nu in de Kromme Rijn gepompt kon worden. Hierdoor wordt er nu 5 m³/minuut water uit de Lek de Kromme Rijn in gepompt. Gelukkig waren we na dit snelle ingrijpen van de HDSR op woensdag 3 augustus weer in staat te gaan varen.
9 april 2022 - herhaling EHBO-certificaat. Op zaterdag 9 april zijn onze schippers weer op herhaling geweest voor de verlenging van hun EHBO-certificaat. Hierdoor zijn de schippers er weer helemaal klaar voor om onze gasten op een veilige manier over de Kromme Rijn te vervoeren. Natuurlijk hopen we dit niet nodig te hebben dit vaarseizoen.
November 2021 - de krommerijnder weer uit het water. Na bijna drie jaar in het water te hebben gelegen, is de krommerijnder op 18 november uit het water getakeld en naar jachthaven ‘De Lunenburg’ getransporteerd. Ze staat daar nu op een beschutte plek buiten onder het winterdekzeil te drogen. Dat is ook wel nodig voordat het onderhoud kan worden uitgevoerd. ﷯De inventaris is eruit gehaald en de accu’s zijn overgebracht naar het bedrijf waar ze zijn aangeschaft, daar worden ze nu geregenereerd, zodat ze volgend seizoen weer zo goed als nieuw zullen zijn. Het onderwaterschip was in verrassend goede conditie, er was minder aangroei dan je zou verwachten. Het onderhoud moet vooral plaatsvinden aan de horizontale delen, die blootgesteld zijn aan zon en regen. Het plan is om zoveel mogelijk losse delen over te brengen naar de Vikinghal voor het onderhoud. Op de schippersbijeenkomst zal een onderhoudsplan worden gepresenteerd, want het is natuurlijk belangrijk dat er voldoende vrijwilligers kunnen meehelpen. De werkzaamheden zullen vanaf februari 2022 in fasen worden uitgevoerd. Het aflakken zal hopelijk ergens halverwege maart in de tent van de Lunenburg kunnen gebeuren. Juni 2021 - beperkingen i.v.m. covid 19. Zoals bekend zijn we pas op 16 juni gaan varen onder dezelfde condities als vorig seizoen, met maximaal 6 passagiers. Omdat er van verschillende kanten vragen kwamen over het aantal passagiers, en er op 26 juni een aantal versoepelingen zijn ingevoerd, hebben wij de eventuele nieuwe mogelijkheden voor onze krommerijnder uitgebreid besproken. Wat zijn de nieuwe regels op ons gebied? Voor recreatief vervoer zijn er vanaf 26 juni twee opties: De bezetting is gebaseerd op 1,5 meter afstand als de gezondheidssituatie van de passagiers niet zeker is. Hier gelden verder geen extra beperkingen. Een volledig bezetting is toegestaan mits elke passagier vooraf een zogenoemd “toegangsbewijs” kan tonen, dat kan zijn: a. een vaccinatiebewijs, b. een negatieve PCR test van minder dan 40 uur oud, of, c. een bewijs dat men minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad. Dat klinkt positief, maar er zitten in de praktijk veel haken en ogen aan. De vervoerders, lees onze schippers, dienen dat te controleren vóórdat de passagiers aan boord gaan. Dat is niet eenvoudig: hoe weet je of het papiertje echt van de betreffende persoon is, zonder om verdere legitimatie te vragen? En wat doe je als men het bewijs ‘vergeten’ is? Ook niet een echt gezellig begin van een vaartocht. De VVV kan het niet voor ons controleren, want degene die boekt heeft natuurlijk de documenten van de andere personen niet bij zich. Kortom het geeft een hoop gedoe en onzekerheid voor de schippers van dienst. Bovendien willen we geen boete riskeren als het achteraf bij controle niet in orde blijkt. Maar, dachten we, de CoronaCheck App staat op 25 juni online, zou dat een oplossing kunnen zijn? Helaas, ook dat bleek niet zo, want een getoonde QR code op telefoon of papier moet wel worden gescand. Dat systeem is dan ook vooral bedoeld voor evenementen, festivals en in het geval van vervoer, voor grote passagiersschepen. Een klein onderzoekje maakte ons ook duidelijk dat vergelijkbare rondvaarten nog helemaal niet varen, zoals de Pont van het Landschap, of slechts zeer beperkt, zoals de stadsrondvaarten in Den Bosch of Amersfoort. Zelfs de rondvaartboten in Amsterdam en Utrecht varen voorlopig alleen met een beperkt aantal passagiers. Inmiddels is door de overheid bekendgemaakt dat de 1,5 meter zeker van kracht blijft tot half augustus, laten we hopen dat er daarna meer mogelijk is. De conclusie is dus dat we de huidige situatie het best kunnen continueren, d.w.z. alleen groepsvaarten met maximaal 6 passagiers voor het speciale tarief van € 65.00. December 2020 - Schipperbitter "De Krommerijnder". Dit schipperbitter “De Krommerijnder”, welke verpakt is in een decoratieve zwarte kruik, is geproduceerd voor de Stichting Beheer Krommerijnder door Distilleerderij de Pronckheer uit Cothen met o.a. Kromme Rijnse kersen en wilde kruiden zoals waterpeper en watermunt geplukt langs en in de Kromme Rijn. De ets op de voorkant is gemaakt door Dick Velders en André van Zwieten heeft medewerking verleend aan de tekst op de achterkant. Eind december 2020 zag dit schipperbitter het levenslicht en is bij De Pronckheer te verkrijgen.